Dowozy i świetlica w roku szkolnym 2020-2021

Drodzy Rodzice !

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 z dowozów organizowanych przez organ prowadzący, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14.12.20216r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. 2020.0.910), będą mogli korzystać tylko uczniowie do tego uprawnieni. Pozostali uczniowie będą musieli dojeżdżać do szkoły indywidualnie. Prawo do opieki świetlicowej będzie przysługiwało uczniom dojeżdżającym i miejscowym, pod warunkiem, że oboje rodzice pracują.