Pasowanie na czytelnika kl. II b

   8  października 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów z kl. II b. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z zawodem bibliotekarza, funkcjonowaniem i regulaminem biblioteki, rozwiązywały zagadki związane z baśniami i baśniowymi postaciami, dyskutowały na temat poszanowania książek i po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyły na kartę czytelnika wybraną lekturę. Na zakończenie złożyły  uroczyste przyrzeczenie czytelnika. Klasa otrzymała dyplom pasowaniana czytelnika, planszę „Prośba książki”, plakietki „Jestem czytelnikiem”, notatkę do wklejenia do zeszytu, zakładki do książki oraz kartę pracy związaną z wybraną baśnią.