„Szkoła Pamięta”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta” organizowanej przez MEN.

Celem akcji jest „zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.”

W ramach dotychczasowych naszych działań zorganizowaliśmy:

zbiórkę zniczy, których już część została zaniesiona na stare cmentarze w maleńkich wioskach Kamieńczyk, Pisary, Jodłów .

Znicze zapłonęły  też pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu w Międzylesiu oraz tablicą upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych,  przy kościele Św. Jana Pawła II.

Kolejnym działaniem były warsztaty i mini wykład dla klas młodszych w Szkolnej Izbie Tradycji.

Szkolna Izba Tradycji to przeszłość zatrzymana w bogatej kolekcji różnych mebli, przedmiotów codziennego użytku, fotografii, zdjęć, książek, kronik z XIX i XX wieku… gdzie zwiedzający uczniowie siłą swojej wyobraźni mogą przywrócić czas, który minął.

Ponadto uczniowie na bieżąco wraz z opiekunami wzbogacają zbiory Izby o kolejne eksponaty m.in. o gazetę z XIX  w.,  kolekcję żelazek, naczyń…

Tam też powstaje wystawa fotograficzna ukazująca powojenną historię Międzylesia.

W ramach ww. działań zaproponowane uczniom zostały dwa konkursy.

Plastyczny noszący tytuł „Śladami przeszłości”, gdzie uczniowie dowolną techniką malarską starają się pokazać miejsca, zabytki… zapomniane, opuszczone, niszczejące. Uczniowie m.in. uchwycili obraz już nieistniejącej, ale jeszcze pokazującej ślady z przeszłości  wsi  Czerwony Strumień, przydrożne figury  m.in. w Lesicy czy też kapliczki…

Drugi konkurs „Ocalić od zapomnienia”, to ujęta w słowa niezwykła historia pradziadków, którzy przyjechali na Ziemie Odzyskane.

W ramach Dnia Niepodległości młodsi uczniowie śpiewali online pieśni patriotyczne oraz malowali dowolnie przez siebie wybrany symbol narodowy. Prace będą stanowiły wystawę w Szkolnej Izbie Tradycji.

To tylko część działań, mamy nadzieję, że pozostałe będą miały równie szeroki odzew wśród uczniów, jak te przedstawione.