„Liczy się tylko miłość”

 

   22 września uczniowie klas VI, VII, VIII  mieli okazję wziąć udział w spotkaniu profilaktycznym z  panem  Lechem  Dyblikiem  – aktorem telewizyjnym  i filmowym, który wystąpił przed nami w nieco innej roli – profilaktycznej. Prezentował program o charakterze profilaktyki uzależnień "Liczy się tylko miłość ". Swoje opowieści przeplatał śpiewem i grą na gitarze. 

 Program ten to opowieść o człowieku, który borykał się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas występu opowiadał o swojej rodzinie, mówił o wzajemnych relacjach, które w rodzinie ciągle trzeba budować i doskonalić. Opowiadał o szacunku do drugiego człowieka i pokorze, która jest warunkiem spokojnego i pełnego życia.
Aktor ma nadzieję, że jego opowieści pomogą młodym ludziom dokonać właściwych wyborów i nakreślić dobrą drogę życia- drogę wolną od uzależnień.