XV wymiana młodzieży Międzylesie – Lohne 2018r.

W dniach 17-21 maja 2018r. gościła już po raz ósmy w Międzylesiu młodzież z partnerskiego miasta Lohne.

W polsko – niemieckiej wymianie młodzieży uczestniczyli uczniowie naszej międzyleskiej szkoły

(16 uczniów), jak również 18 uczniów ze szkół w Lohne. Młodzież niemiecka zamieszkała w domach swoich rówieśników, a opiekunowie niemieccy tradycyjnie zamieszkali w hotelu Sukiennice.

Celem wymiany była przede wszystkim integracja młodzieży, ukazanie piękna naszego regionu, zapoznanie się z historią i zabytkami Międzylesia, jak również „szlifowanie” komunikacji w j. niemieckim lub

 j. angielskim i nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni.

Tym wszystkim celom miał sprzyjać i sprzyjał różnorodny, ciekawy, bogaty w atrakcje program wymiany.

W ramach programu zwiedziliśmy skansen Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich, gdzie młodzież wraz

z opiekunami miała okazję uczestniczyć w warsztatach wypieku chleba połączone z  jego degustacją.

Aby integracja młodzieży polskiej i niemieckiej była skuteczna i trwała, młodzież uczestniczyła

w warsztatach przygotowanych przez p. A. Krzewinę, p. B. Kuźmińską  - Dudek, p. G. Neter.

Podczas warsztatów młodzież niemiecka zapoznała się z historią Międzylesia i zabytkami miasta.

Odbyliśmy również wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska Wrocławia. W najwyższym budynku miasta

SKY TOWER mieliśmy okazję współzawodniczyć w grze w kręgle, a następnie z punktu widokowego budynku podziwialiśmy panoramę Wrocławia.

Najważniejszym punktem programu wymiany było otwarcie wystawy w MGOK-u przygotowanej przez kierownictwo Industriemuseum z Lohne. Uroczystego otwarcia wystawy „Unser Naturerbe bewahren”,

prezentującej faunę i florę okolic Lohne, dokonali Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak i Burmistrz Lohne Tobias Gerdesmeyer, który wraz z delegacją specjalnie przybył na tą uroczystość.

W otwarciu wystawy wzięła udział młodzież polska i niemiecka, przedstawiciele władz samorządowych obydwu miast i mieszkańcy Międzylesia.           

Pragniemy podziękować rodzinom, które zdecydowały się gościć młodzież niemiecką w swoich domach. Dziękujemy za zaangażowanie, opiekę, gościnność, organizację wycieczek po Kotlinie Kłodzkiej, organizację niedzielnego czasu wolnego.

Wszyscy opiekunowie niemieccy byli bardzo zadowoleni z programu i organizacji wymiany. Za każdym razem podkreślali, że w Międzylesiu czują się bardzo dobrze i lubią tu przyjeżdżać.

Łzy wzruszenia, które towarzyszyły przy pożegnaniu, świadczą o tym, że XV wymianę należy uznać

za bardzo udaną.

Organizacja imprezy była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Miasta i Gminy oraz PNWM w Poczdamie.

Nad całością i przebiegiem  programu czuwali nauczyciele międzyleskiej szkoły p. J. Karwowska,

p. W. Broszko i p. M. Włodarczyk.