INFORMACJA

Kontakt z nauczycielami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub wcześniej umówione indywidualne konsultacje.