zdalne nauczanie

Od 26.10.2020 r. klasy IV-VIII, a od 9.11.2020 r. klasy I-III pracują w systemie lekcji transmitowanych na żywo. Uczniowie biorą w nich udział bezpośrednio przez urządzenia multimedialne. Sprawdzana jest obecność, wysyłane i wykonywane są zadania, dzieci ,,docierają” na lekcje. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej zajęcia nowej specyfiki są wartościowe i realizują podstawę programową w klasach I-VIII. W szkole prowadzone są też stacjonarne lekcje online dla grupy dzieci spełniających warunki rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego organizacji nauczania w okresie walki z covidem. Mamy nadzieję, że szybko zobaczymy się w szkole. Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich okresie.