UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NNW ROK SZKOLNY 2022/2023

Ubezpieczenie NNW w Compensa Vienna Insuranse Group

Okres ubezpieczenia – 01.09.2022r. – 31.08.2023r.

Składka  - 54 zł – płatna w sekretariacie szkoły do 30.09.2022r.