Bezpieczna droga do i ze szkoły

     8 września już po raz kolejny klasy pierwsze uczestniczyły w spotkaniu z Policjantami  z Posterunku  Policji  w Międzylesiu. Tematyką spotkania było przypomnienie zasad  bezpiecznego poruszania się po drogach, jezdniach i chodnikach w drodze do i ze szkoły oraz bezpiecznego  zachowania  poza  szkołą. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się również, jak zachować się w sytuacjach innych zagrożeń.  Policjanci  zwrócili  uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontakcie z obcymi osobami.