Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej

10 listopada uczniowie klas młodszych udali się na wycieczkę do jednej z najdłuższych i niewątpliwie piękniejszych jaskiń w Polsce- Jaskini Niedźwiedziej.
W czasie podróży przewodnik sudecki opowiadał młodym turystom, legendy związane z Masywem Śnieżnika oraz ciekawostki o okolicznych górach, dzięki czemu podróż autokarem upłynęła im szybko!

Wejście do Jaskini Niedźwiedziej znajduje się ok. 800 m n.p.m. w północnej części Masywu Śnieżnika na prawym zboczu doliny Kleśnicy, dlatego uczniowie musieli pokonać pieszo trasę ok.1,5 km- co nie było dla nich żadnym problemem.

Będąc już w jaskini przewodnicy opowiadali jak powstała, kto w niej mieszkał. Dzieci zobaczyły na własne oczy nacieki takie jak: stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty, jak też  misy martwicowe wypełnione wodą, na których dnie stworzyły się jeżyki kalcytowe, kwiaty kalcytowe podobne do rafy koralowej, pól ryżowych czy kalafiorów. Na dnie jaskini ujrzeli rzadko spotykane perły jaskiniowe – pizoidy. Niesamowitym przeżyciem był też dla nich pokaz świateł i muzyki w komnacie pałacowej.

W drodze powrotnej z jaskini „wędrowcy” udali  się do Muzeum Ziemi. Po drodze  przewodnik zwrócił ich uwagę na źródła oraz wywierzyska, zobaczyli też nieczynny kamieniołom z którego wydobywano marmur.

W Muzeum Ziemi mali turyści mogli  podziwiać  kolekcje skamieniałych gniazd jaj dinozaurów, tropy gadów ssakokształtnych sprzed 250 mln lat, ślady łap dinozaurów z Gór Stołowych, zobaczyli kolekcje skamieniałych zębów dinozaurów i mamutów oraz skamieniałych mięczaków morskich, pnie drzew, zachowane ślady flory sprzed 250 mln lat.  Zobaczyli też bogatą kolekcję minerałów z całego świata.

Wielką atrakcja na zakończenie wycieczki okazał się pobyt w park jurajskim, w którym uczniowie podziwiali, dotykali, siadali na  modele dinozaurów wykonane w skali 1:1, zobaczyli stanowisko człowieka pierwotnego oraz skamieniały las permski.