KMO Wałbrzych "Pudełko Woda" - projekt CNK

         Nasi Klubowicze KMO z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu w dniu 14 maja  w ramach współpracy z Centrum Nauki Kopernik (CNK) przeprowadzali  warsztaty prezentując nowy projekt:  „Pudełko Woda”,  które powstało na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i zostało sfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

 Koncepcja pracy z „pudełkiem woda” kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący.

więcej informacji:

https://men.gov.pl/ministerstwo/wizyta-szefowej-men-w-walbrzychu-otwarcie-mobilnego-centrum-edukacyjnego.html#prettyPhoto 

         Pierwszą osobą, która w czasie prezentacji wzięła czynny udział w pracy z  „Pudełkiem Woda” była minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

film z warsztatów:

https://drive.google.com/open?id=1Vo09-OKAe4-4w1sggEPxeo5byjAWCOLd

 

Ponadto nasi uczniowie uczestniczyli  w otwarciu  Mobilnego Centrum Edukacyjnego, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”