IX Forum KMO pod hasłem „ Razem”

      W dniu 28 listopada członkowie Klubu  Młodego Odkrywcy ze Szkoły Podstawowej w Międzylesiu  wraz z opiekunami:   J. Karwowską oraz W. Broszko  wzięli udział w IX Forum KMO  zorganizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oczywiście,  jak wszystkie incjatywy w dobie pandemii spotkanie odbyło się online poprzez platformę Zoom. Podczas  Giełdy Inicjatyw mieliśmy okazję przedstawić  wyniki z realizacji   naszego projektu dotyczącego pyłów PM 1.0  PM  2,5 oraz PM 10 w naszej okolicy. Naszego wystąpienia słuchali uczestnicy spotkania nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Litwy. W sumie swoje projekty  przedstawiły cztery Kluby ( http://kmo.org.pl/pl/news/3443 ), w więc niewątpliwie był to dla nas zaszczyt, ale też satysfakcja z recenzji, które uzyskaliśmy  od uczestników spotkania.

https://www.youtube.com/watch?v=9jxhf9B4Nx0&feature=emb_logo