Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Nasza szkoła jest społecznością, którą jednoczy wspólne przesłanie,
że uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia i która konsekwentnie wdraża 
je w codziennej nauce oraz pracy na miarę swoich możliwości.

Nasza szkoła jest szkołą kreowania aspiracji edukacyjnych młodzieży.
Stwarza uczniom warunki do uzyskania wykształcenia i wychowania na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań, poprzez możliwości udziału w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

Uczęszczają do niej dzieci z Międzylesia oraz pobliskich miejscowości: Roztok, Gajnika, Michałowic, Nagodzice, Pisara, Boboszowa, Jodłowa, Potoczka, Szklarni, Dolnika, Kamienczyka, Smreczyny, Lesicy, Niemojowa, Goworowa, Gniewoszowa.
Posiadamy trzy pracownie komputerowe na dziesięć stanowisk każda z dostępem do internetu. 
Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej. Mamy również własną salę gimnastyczną, siłownię, świetlicę. oraz gabinet rehabilitacyjny. 
Uczniowie mają również do dyspozycji dwa boiska szkolne, mogą korzystać także ze stołówki szkolnej. 

Szkoła posiada również bazę noclegową. Są to cztery pokoje - 13 miejsc noclegowych. 

Nasza szkoła kładzie nacisk na wyrobienie charakteru uczniów i na wzbogacanie ich wielu przydatnych umiejętności. W szkole odbywa się dużo konkursów i imprez.

Rodzice są partnerami szkoły, aktywnie włączonymi do współpracy z dyrektorem i nauczycielami.

Atmosfera wśród społeczności szkolnej jest przyjazna. Szkoła jest bezpieczna.

Wybrana Rada Rodziców pomaga szkole według założonego planu.