Zajęcia dodatkowe

Nasza szkoła oferuje uczniom: Wybór ciekawych zajęć pozalekcyjnych: 

- zajęcia sportowe SKS,
- Klub Europejski,
- Klub Młodego Odkrywcy,
- koło teatralne,
- koło matematyczne,
- koło informatyczne,
- koło plastyczne,
- i wiele innych zajęć.

Nauczanie i wychowanie przez bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. 

 Dwie sale komputerowe podłączone do internetu. 

Życzliwą i przyjazną atmosferę nauki i zabawy.

Możliwość nauczania dwóch języków obcych (język niemiecki i język angielski).