Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Terminarz

Terminarz

                                                                                                                                      TERMINARZ

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

WYWIADÓWKI godz.16.00 – 17:30 KLASY I-VIII SP

 • 11.09.2019r. – wywiadówka dla klas I-VIII
 • 23.10.2019r. – wywiadówka dla klas I-VIII
 • 18.12.2019r. – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach w tym ocen niedostatecznych na semestr I
 • 22.01.2020r. – wywiadówka po I semestrze.
 • 01.04.2020r. – wywiadówka dla klas I-VIII
 • 20.05.2020r. – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach w tym ocen niedostatecznych na semestr II.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 • Według planu wywieszonego przez nauczycieli w klasach i zamieszczonych na stronie internetowej szkoły

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW  I  RODZICÓW

Dwa razy w tygodniu – pierwsze konsultacje – godz. 7.15 – 8.00

drugie konsultacje – godz. 14.30 – 15.15

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

 • I semestr – 17.12.2019r. – propozycje ocen- do godziny 10.00

13.01.2020r. – ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr- do godziny 10.00

 • II semestr – 19.05.2020r. – propozycje ocen – do godziny 10:00

19.06.2020r. do godz. 10.00 – ostateczny termin wystawienia ocen na koniec roku

 

 

RADY PEDAGOGICZNE

 • 29.08.2019r. godzina 10.00 – organizacja roku szkolnego,
 • 11.09.2019r. – plan nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie kalendarza pracy szkoły na rok        2019/2020
 • 25.09.2019r. – Wyznaczono spotkania zespołów przedmiotowych
 • 13.11.2019r. - Rada szkoleniowa
 • 23.12.2019r. - Rada szkoleniowa
 • 30.12.2019r. - Rada szkoleniowa
 • 15.01.2020r. – rada klasyfikacyjna
 • 29.01.2020r. – rada plenarna po I semestrze
 • 18.03.2020r. – Analiza próbnych egzaminów
 • 09.04.2020r. – rada szkoleniowa
 • 14.04.2020r. – rada szkoleniowa
 • 13.05.2020r. – rada szkoleniowa- ewaluacja wewnętrzna
 • 22.06.2020r. – rada klasyfikacyjna
 • 29.06.2020r. – rada plenarna końcowo roczna godz. 9.30
 • 27.08.2020. – godz. 9.00 – organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

 • 25,26.08.2020r. – godz. 9.00

Konsultacje przedmiotowe – 29.06.2020, 24.08.2020r. – godz. 10.00 – 13.00

 

APELE SZKOLNE

 • Każdy pierwszy poniedziałek w miesiącu
 • 16.09.2019r. – Dzień Sybiraka
 • 28.09.2019r. – Festiwal piosenki dziecięcej- 10.00 – odpracowujemy 30.04.2020r.
 • Do 30.10.2019r. – Wyniki wyboru Samorządu Szkolnego
 • 3-4.10.2019r. – Dolnośląski Festiwal Nauki
 • 14.10.2019 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej godzina 9.00
 • 12.11.2019r. – Święto Odzyskania Niepodległości godzina 9.00 – 101 rocznica
 • 06.12.2019r. – Mikołajki – od  godz. 10.00
 • 21.01.2020r. – klasy I – III SP – Dzień Babci i Dziadka
 • 24.02.2020r. – Walentynki
 • 09.03.2020r. – Dzień Kobiet – 9.00
 • 24.04.2020r. – Dzień Ziemi – Manifestacja Ekologiczna
 • 04.05.2020r. – godz. 8.05 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 01.06.2020r. – Dzień Dziecka
 • 26.06.2020r. – Koniec roku szkolnego
 • 01.09.2020r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 9.00

 

IMPREZY, WYCIECZKI I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 • Badanie na wejściu – wg WSO
 • 13.11.2019r – Orły polskie – wystawa patriotyczna od 9.00
 • 20.12.2019r. – Wigilia szkolna i klasowe – OD 9.00- DO 10.00
 • Szkolny Festiwal Nauki – ostatni piątek przed feriami
 • 06.02.2020r. – Bal karnawałowy – klasy I-III
 • grudzień 2019r. – Próbny sprawdzian klas III SP i egzamin kl. VIII
 • Kwiecień 2020 r. – EGZAMIN KLASY VIII – Wycieczki klasowe
 • Maj 2020r. – Dni Europejskie
 • Poniedziałki w maju 2020r. – prezentacje szkół średnich w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu od. godz. 8.00 do 9.00
 • Maj 2020r. – wymiana polsko – niemiecka
 • Czerwiec 2020r. – Trójbój Lekkoatletyczny
 • Czerwiec 2020r. – Mała Olimpiada Sportowa- klasy I-III
 • Czerwiec 2020r. – Dzień rekordu w Czechach
 • Czerwiec 2020r. – Dni Sportu

Inne imprezy odbywają się według kalendarzy zewnętrznych – sportowe, przedmiotowe, artystyczne.

 

DYSKOTEKI KLASOWE

Wszyscy uczniowie szkoły w godz. 17.00 – 20.00- trzy razy w roku szkolnym – odpowiedzialni wychowawcy klas

 

PRZERWY I DNI ŚWIĄTECZNE

 • 01.11.2019r. – Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019r. - Święto Odzyskania Niepodległości
 • 23.12.2019r. – 01.01.2020r. – przerwa Bożonarodzeniowa
 • 6.01.2020 r.- Trzech Króli
 • 10.02 – 23.02.2020r. – Ferie zimowe
 • 9.04 – 14.04.2020r. – przerwa Wielkanocna
 • 30.04. – 03.05.2020r. – przerwa majowa
 • 11.06.2020r. – Boże Ciało
 • 26.06.2020r. – Zakończenie roku szkolnego
 • 01.09.2020r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

Dodatkowe dni wolne:

 • 30.04.2020r.
 • 21,22,23.04.2020r.
 • 12.06.2020r. 

 

Egzaminy

 • Według CKE – 21,22,23.04.2020r.