Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. biblioteka

biblioteka

Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła” 

(Jan Wiktor) 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu. <br
Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy. 

Okres wypożyczenia książki nie może przekraczać trzech tygodni. <br
Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających. 

Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. 

Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. <br
Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń. 

Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni. 

Nauczyciele bibliotekarze udzielą informacji o książkach, pomagają w doborze literatury. 

Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. 

Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). 

Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 

W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest pod odejściem rozliczyć się z biblioteką.